Kontorslandskap ger hälsoproblem – vad med klassrummet?

K

Att hälsa och arbetsmiljö inte är av kommersiellt intresse för näringslivet är föga förvånande. Den kunskap som funnits i över hundra år, att arbetsmiljön påverkar produktiviteten och arbetsprestationer i positiv riktning, verkar vara svår för de som planerar kontor att ta in och omvandla till verklighet.

Susanna Toivanens studie, fil. dr i sociologi, om arbetsmiljö visar att kontorslandskap ger anställda hälsoproblem, trots detta fortsätter man att planera för och bygga dem.

Susanna vill föra sin forskning närmare näringslivet och kontorsbyggarna och hon är förhoppningsfull. Jag tänker på skolan och klassrummen. Där snackar vi kontorslandskap! Utan avskärmning! Fast ”landskap” är knappast rätt ord i detta sammanhang, snarare kontorsrum/minilandskap. Och där ska 25 – 30 människor sitta och koncentrera sig, hämta in och skapa ny kunskap. Om det är ohälsosamt för vuxna, vad är det då inte för barn? Tänk så mycket potentiellt lärande som försvinner på vägen… Varför envisas man med att bygga så traditionella skolor, små rum och trycka in maxat antal elever? Så, in i rummet här nu, sitt still – var tyst – jobba – lär dig – annars… Ja, annars? Får du dåliga resultat, riskerar att inte nå upp till dina potential, låga betyg, minskad inre motivation (visar forskning, jodå), ännu lägre betyg, begränsade möjligheter till vidare utbildning…

Nu svävade jag ut igen och in i skolan och barnens värld. Detta är en inredningsblogg.

Nej, tack:imagesJa, tack:prefab-shed-office1

Nej:

harmony

Ja:

fad-residence-15-work-place-design-of-interior-design-red-iron-table-imac-write-wall-945x626Blue-Interior-Design-workplace

Add comment

By Malin Jisander
Follow on Bloglovin