Mindre grupper i förskolan

M

foto: Sven Jisander

Val i morgon. Och det retar mig hur lite man pratat om barn. Det är väl inget snack man vinner valet på, förmodar jag.

Därför vill jag uppmana alla att skriva på tidningen Vi föräldrars upprop ”Mindre grupper i förskolen”. Chefsredaktör Åsa Rydgren kommer att överlämna namnlistan till ansvarig minister efter valet. Det råder inga tveksamheter kring att små barn far illa i stora barngrupper, oavsett ålder skulle jag vilja påstå. Skolverkets absoluta rekommendation, baserad på enade forskningsresultat, är:

– 15 barn/grupp om barnen ska utvecklas optimalt

– 1 pedagog/5 barn

– barn under 3 år, och barn i behov av särskilt stöd, behöver mindre grupper för att få sina behov tillgodosedda

För en vecka sedan vikarierade jag på en förskola med barn 3-5 år. 21 barn på 2.65 % personal. Vem vill ha det så?

Med mina 12 år som lärare kan jag säga att gruppstorlek är en av de främsta faktorerna som påverkar undervisningens kvalitet. Färre elever, mer tid till var elev. En lärares arbetstid är idag bunden till undervisning, konferens och pappersarbete. Tid att ge barn professionell feedback på deras arbetsinsats är oerhört begränsad.

Läs mer här.

Add comment

By Malin Jisander
Follow on Bloglovin